Wdrożenie wysoce wydajnego i elastycznego rozwiązania w modelu no-code

Jak, wykorzystując Loyalty Drive Enterprise, wdrożyć program lojalnościowy dla branży spożywczej, posiadającej blisko 1000 punktów sprzedaży?

O projekcie

Rynek konsumenckich programów lojalnościowych, szczególnie w branży retail, jest w Polsce bardzo rozbudowany. Nasz Klient (sieć sklepów spożywczych), nieposiadający dotychczas programu lojalnościowego, zgłosił się z potrzebą stworzenia i wdrożenia takiego rozwiązania. Program lojalnościowy miał być dopasowany do jego profilu biznesowego i skutecznie wspierać długoterminowy rozwój, jednocześnie uwzględniając ograniczenia techniczne i systemy wykorzystywane w firmie.

Oto podsumowanie projektu, w którym z pomocą Loyalty Drive Enterprise, stworzyliśmy atrakcyjny program lojalnościowy dla konsumentów, spełniając wymagania biznesowe Klienta.

Najważniejsze wyniki

 • Wdrożenie masowego programu lojalnościowego dla ponad 1,5 miliona aktywnych użytkowników.

 • Obsługiwanie ponad 50 milionów transakcji na kontach użytkowników rocznie.

 • Udostępnienie rozwiązania opartego o wysoce wydajny i skalowany silnik lojalnościowy Loyalty Drive Enterprise, który odpowiada na ponad 1000 równoczesnych zapytań API z czasem reakcji poniżej 0,5 sekundy (500 milisekund).

Cel biznesowy – poprawa retencji konsumentów

Główna konkurencja naszego Klienta z powodzeniem prowadziła już swoje programy lojalnościowe, więc rozwiązanie wdrożone przez Klienta musiało być przynajmniej tak dobre, a docelowo lepsze i bardziej atrakcyjne niż programy dostępne na rynku, znane i lubiane przez konsumentów.

Celem biznesowym było zwiększenie częstotliwości zakupów i marżowości koszyków. Intencją naszych działań była poprawa wyników w kontekście share of wallet, aby jak największa część wydatków danego konsumenta była realizowana w obrębie sieci sklepów naszego Klienta.

Wyzwania

Zależało nam na stworzeniu rozwiązania w modelu no-code, tak aby docelowo to zespół Klienta / użytkownik biznesowy zarządzał programem lojalnościowym, ofertami, mechaniką oraz komunikacją, bez konieczności angażowania działu IT po stronie dostawcy.

Ze względu na to, że Klient posiada specyficzne procesy operacyjne,  ważne było, aby program i wdrażane rozwiązanie IT nie burzyło dotychczasowego porządku, i mogło łatwo dopasować się do zastałej sytuacji po stronie klienta, integrując się z rozproszą infrastrukturą, i zapewniając współpracę live z systemami kasowymi oraz customizację pod procesy już działające po stronie firmy. Założyliśmy, że głównym kanałem dostępu do programu lojalnościowego będzie aplikacja mobilna. Wyzwaniem było uchwycenie złotego środka pomiędzy jak najprostszą i najbardziej intuicyjną obsługą aplikacji, a szerokim wachlarzem funkcjonalności dla użytkowników. Aplikacja miała być dopasowana do wszystkich grup wiekowych, ponieważ nie zakładaliśmy możliwości offlienowej rejestracji do programu z kartą plastikową. Rejestracja do programu  lojalnościowego nie zaburza procesu obsługi klienta w sklepach i nie wymaga angażowania pracownika. Dodatkowo, tworząc program lojalnościowy, pamiętaliśmy o dotychczasowych działaniach po stronie Klienta i w naturalny sposób wpisaliśmy je w funkcjonowanie aplikacji mobilnej.

Rozwiązanie

Klient poszukiwał doświadczonego dostawcy rozwiązań lojalnościowych, którego opracuje strategię wpisującą się w model biznesowy  i kreatywnie nawiąże do zakodowanego w świadomości konsumentów pozycjonowania i wizerunku firmy.

Najważniejszymi kryteriami wyboru danego rozwiązania były:

 • Skalowalność i łatwość dostosowania rozwiązania do istniejącej infrastruktury
 • Wysoka wydajność narzędzia
 • Doświadczenie partnera i jego zespołu

W celu przygotowania business case’u, który syntetycznie obrazuje koszty związane z programem, przedstawia zyski możliwe do osiągnięcia i umożliwia zdefiniowanie kluczowych wskaźników (takich jak rekrutacja, jakość danych, okazywalność karty), doświadczony zespół consultingowy Loyalty Point zrealizował projekt Raport Otwarcia. Sam proces jest bardzo metodyczny i oprócz analizy dostępnych w organizacji danych, zakłada również przegląd dostępnych narzędzi informatycznych, struktur zespołów i procesów.

Okazało się, że wstępny koncept programu lojalnościowego, samodzielnie wypracowany przez Klienta, w tym założenia dotyczące funkcjonalności, nagród i mechanizmu ich przyznawania, bazujący jedynie na uśrednionych wartościach koszyków zakupowych, sprawiłby, że dla większości konsumentów nagrody byłyby trudno osiągalne, a sam program mało atrakcyjny.

Posługując się sprawdzoną metodyką, zweryfikowaliśmy pierwotne założenia i wstępne pomysły na program lojalnościowy. Dzięki wykorzystaniu danych transakcyjnych oraz w oparciu o zasymulowany profil klienta znacznie uatrakcyjniliśmy bazowy mechanizm.

Mechanika programu

Wypracowana mechanika nalicza korzyści na koncie (punkty) klubowicza na podstawie zrealizowanych wydatków. Parametry mechaniki bazowej są w pełni customizowane – Klient biznesowy samodzielnie decyduje, jakie produkty i grupy asortymentowe oferuje w programie. Może nimi dowolnie sterować na podstawie asortymentu, lokalizacji sklepu, limitów i innych wartości. Możliwość nałożenia limitów per konsument zapewnia potencjał do tworzenia bardziej atrakcyjnych cenowo ofert, a z drugiej strony znacząco ogranicza możliwość wystąpienia fraudów. Dzięki programowi lojalnościowemu firma może znacznie lepiej zarządzać komunikacją i ofertami cenowymi.

Badanie UCE Research „Inflacyjne dylematy Polaków. Na czym oszczędzamy w sklepach?” wskazuje, że w czasach kryzysu ponad 78% respondentów szuka na sklepowych półkach tańszych artykułów i promocji. W związku z tym zauważamy wzmożone zainteresowanie gazetkami promocyjnymi i programami lojalnościowymi. Dlatego też zależało nam na zbudowaniu łatwości, szybkości i dostępności do korzyści w programie, co dla konsumentów oznaczać będzie większą atrakcyjność programu. Punkty powitalne, produkty za 1 gr, produkty wysoko rotujące dostępne w atrakcyjnych cenach zaowocowały otwartością klientów na program lojalnościowy – robienie zakupów w obrębie jednej marki po prostu im się opłaca.

Oferując klubowiczom szybko zbywalne produkty po bardzo konkurencyjnych cenach, pozwalamy jego uczestnikom zaoszczędzić realne pieniądze. Wysoka wydajność systemu gwarantuje, że po dokonanej transakcji, klubowicz natychmiast otrzymuje informacje o zdobytych korzyściach. Jest to najlepsze uwiarygodnienie działania programu.

Lojalność w centrum działań

Klient postawił program lojalnościowy w centrum działań. Aktywnie zaangażował się w jego wdrożenie, m.in. tworząc gazetki z obszernymi informacjami o programie, promując oferty tylko dla klubowiczów, inwestując w komunikację ATL, przygotowując szkolenia dla pracowników. W proces tworzenia programu lojalnościowego zostali zaangażowani sprzedawcy w sklepach stacjonarnych. Dzięki udostępnieniu im przedpremierowo aplikacji, poznali ideę,  zbierali punkty oraz korzystali z ofert i promocji. Dzięki temu sami doświadczyli benefitów z przynależności do programu lojalnościowego i w rezultacie szczerze polecają dołączenie do programu klientom. Zdecydowanie chętniej rekomenduje się rzeczy, które sami przetestowaliśmy i mamy do nich zaufanie. Sprzedawcy tłumaczą i przypominają o programie, będąc jego ambasadorami.

W Loyalty Point oferujemy rozwiązanie elastyczne i jednocześnie łatwe do wdrożenia. Dzięki wykorzystaniu silnika Loyalty Drive Enterprise, program lojalnościowy został wdrożony i dopasowany do istniejących już systemów klienta. Oferowaną przewagą jest elastyczne API, umożliwiające łączność z wieloma systemami i bazami danych, obsługując w ramach tego jednego projektu nawet 1000 równoczesnych zapytań z czasem reakcji poniżej 0,5 sekundy (/500 milisekund). Ponadto jest to rozwiązanie w modelu no-code, dzięki czemu użytkownik biznesowy samodzielnie dopasowuje ofertę, komunikację i pozostałe elementy programu lojalnościowego w zależności od potrzeb konsumentów, lokalizacji lub innych parametrów.

Wyniki

Klientowi udało się z sukcesem wdrożyć atrakcyjny program lojalnościowy. Dzięki strategii opartej na danych i dużemu zaangażowaniu po stronie Klienta udało się osiągnąć wyniki lepsze niż zakładane na początku projektu.

 • 6krotnie przekroczone targety rekrutacyjne w ustalonym czasie.

 • Nawet kilkadziesiąt % transakcji realizowanych na kontach klubowiczów. Jest to świetny wynik, jak na tak krótki czas funkcjonowania programu (program wystartował w marcu 2022 roku).

 • Doskonałe oceny pracowników i konsumentów (aplikacja mobilna jest jedną z najlepiej ocenianych w swojej kategorii).

 • Znaczny wzrost założonych parametrów biznesowych takich jak marża na kliencie po odjęciu kosztu programu – co oznacza, że udało się zwiększyć częstotliwość oraz wartość paragonu.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Długofalowa aktywizacja partnerów handlowych – program B2B Continental Opony Polska

Konkurencja na rynku programów B2B jest duża i zwykle największym wyzwaniem jest trudność w zbudowaniu oczekiwanego zaangażowania Partnerów. Program lojalnościowy ContiPartner służy wsparciu sprzedaży B2B. Istnieje na rynku od 2015 roku, jednak wcześniejsze edycje prowadzone były w rozproszonym środowisku. Skutkowało to wydłużonym oczekiwaniem na realizację zamówienia i wywoływało małe zaangażowanie Uczestników.

W 2019 r. wspólnie z ekspertami Continental, postawiliśmy przed sobą duże wyzwanie. Zależało nam na odbudowaniu zaufania Partnerów, dostosowaniu całokształtu Programu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, które zmieniły się od rozpoczęcia Programu oraz zmaksymalizowaniu aktywność Uczestników.

Główny nacisk położyliśmy na intuicyjność obsługi programu, ponieważ wiemy, że na rynku B2B czas poświęcany na obsługę programu jest jednym z największych wyzwań.  Ważnym aspektem było przygotowanie platformy równie intuicyjnej i łatwej w obsłudze, także przy wykorzystaniu smartfonów.

Rozwiązanie:

 • Nowy program wsparcia sprzedaży ContiPartner w modelu B2B powstał na zintegrowanej platformie. Nawiązywał do sklepu internetowego, gdzie walutą są gromadzone punkty.

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników w 2020r., wdrożyliśmy integrację płatności online za zamówienia, co pozwoliło Partnerom na pozyskanie nagród nie tylko w zamian za zgromadzone  punkty, ale również umożliwiło dokonywanie płatności z własnego budżetu. Świadczy to o tym, że nagrody są atrakcyjnie dobrane do potrzeb Uczestników. Dzięki czemu są oni gotowi sfinansować zamówienia dodatkowo z własnych środków.

 • W proces rekrutacji nowych Partnerów zaangażowaliśmy własne siły sprzedaży firmy Continental. Ich zadaniem było zadbać, aby osoby reprezentujące daną spółkę w Programie były jednocześnie osobami decyzyjnymi i mającymi największy wpływ na wspólny biznes.

 • Istotnym elementem zmian było odświeżenie kreacji. Dodatkowo zależalo nam na targetowanej komunikacji, aktywizującej Uczestników wysyłana w kluczowych momentach programu w zależności od priorytetów sprzedażowych. Dotyczy to także akcji sezonowych/specjalnych oraz informacji o nowych produktach w katalogu nagród, możliwości zdobycia dodatkowych punktów oraz życzeniach okazjonalnych.

Rezultaty:

Program B2B nie musi być skomplikowany w swojej mechanice, aby był skuteczny. Na przykładzie ContiPartner pokazujemy, że osiągnęliśmy cele szczególnie istotne dla Partnerów Biznesowych. Mowa tu o szybkiej i intuicyjnej obsłudze, nagrodach trafionych w potrzeby biznesowe oraz zaufaniu. Efektem naszych działań jest wzrost rejestracji do Programu oraz aktywności dotychczasowych Partnerów, a także minimalizacja otrzymywanych reklamacji. Usprawnienia w programie wpłynęły również na znaczący wzrost liczby oraz wartości zamawianych nagród.

96% z zalogowanych Uczestników dokonało przynajmniej jednego zamówienia. Skróceniu uległ czas oczekiwania na nagrodę. Zeszliśmy z 25 dni roboczych (edycja 2018), do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (edycja 2019), przy deklarowanym regulaminowo czasie dostawy do 10 dni roboczych. W porównaniu do edycji 2018 w edycji 2019 minimalizacji uległa również liczba reklamacji – spadek o 78%.

Osiągnięty sukces poprzedziliśmy szczegółową analizą danych, procesów, a przede wszystkim, potrzeb rynku. Przygotowaliśmy dynamiczny, etapowy plan dostosowania Programu do aktualnych potrzeb Partnerów oraz strategii jego rozwoju na przyszłość, który okazał się dużym sukcesem.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Jak w 7 dni przenieść najlepsze praktyki usługi planowania kuchni do formy on-line?

Pandemia i zamknięcie sklepów stacjonarnych, z dnia na dzień wymusiły na jednej z czołowych sieci retail, zaadaptowanie usługi stacjonarnego planowania kuchni do obsługi online. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z klientem, jak i sprzedaży w sklepach  stacjonarnych był ogromnym wyzwaniem dla firmy. Dla nas wyzwaniem było przeniesienie konkretnej usługi, opartej na bezpośrednim kontakcie z projektantem, do formy zdalnej. A to wszystko w ciągu zaledwie kilku dni.

Klientowi zależało, aby utrzymać sprzedaż kuchni na stałym poziomie. Dlatego odpowiadaliśmy za zmodernizowanie komunikacji, narzędzi oraz zasobów w zakresie przeniesienia usług, które oparte były na kontakcie bezpośrednim pracownika z klientem, do Internetu.

Rozwiązanie:

 • Zaadaptowaliśmy dostępne narzędzia, aby szybko dostosować się do nowych warunków i podtrzymać ciągłość sprzedaży.

 • Rozszerzyliśmy możliwości zdalnego kontaktu na każdym etapie procesu zakupowego. Kilkuosobowy zespół Obsługi Klienta Online został rozbudowany o pracowników z konkretnych sklepów. W ciągu zaledwie tygodnia zostali przeszkoleni do obsługiwania planowania kuchni online.

 • Zapewniliśmy zdalne wsparcie dla procesów posprzedażowych w celu utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji: zwiększyliśmy efektywność procesu reklamacyjnego online.

Rezultaty:

Rozbudowa możliwości technicznych w zakresie „Zdalnego planowania kuchni” spowodowała wzrost ilości realizowanych usług o 6200% w stosunku do okresu poprzedzającego. Było to efektem zwiększenia ilości planerów i i obniżenia ceny do 1zł. Gdy zmieniliśmy cenę na 49zł wzrost utrzymywał się na poziomie 1900% w stosunku do okresu przed pandemią.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Jak zwiększyć ilość rezerwacji o 70% bez obniżania ceny –
Rainbow Tours

Celem kampanii było zaproponowanie w przedsprzedaży Klientom wyjazdów wakacyjnych z biurem podróży. Wyzwaniem było stworzenie oferty bez standardowego obniżania ceny. W związku z tym chcieliśmy zwiększyć zaangażowanie i wyróżnić klientów powracających, którzy już wyjeżdżali z Rainbow. Za cel postawiliśmy sobie wzrost liczby rezerwacji ofert w przedsprzedaży względem ubiegłego roku.

Rozwiązanie:

 • Przeprowadzona analiza historii transakcyjnej pozwoliła zbudować segmenty i dopasować motywatory oraz benefity, które zaakcentowano w komunikacji.

 • Dzięki segmentacji Klientów mogliśmy dotrzeć z personalizowaną ofertą, dopasowaną do preferencji wyjazdowych danej osoby. Sekwencyjna, dobrze stargetowana komunikacja i nagrodzenie lojalnych klientów bonami zwiększyło ich chęć do zakupu wycieczek z większym wyprzedzeniem.

 • Zbudowaliśmy model scoringowy, który zidentyfikował klientów o najwyższym prawdopodobieństwie zakupu. Pozwoliło to zogniskować ograniczone zasoby i siły sprzedaży na klientach, których uznaliśmy za najbardziej zainteresowanych.

 • Zamiast typowego rabatu cenowego, który obniża zysk ze sprzedaży oferty, wdrożyliśmy kupon na zakup następnego wyjazdu. Jego wartość została uzależniona od liczby poprzednich transakcji.
Rainbow - przedsprzedaż, oferta dla powracających

Rezultaty:

Dzięki naszym rozwiązaniom mogliśmy dotrzeć z ofertą promocyjną do osób najbardziej zainteresowanych. Dodatkowo spersonalizowaliśmy komunikację i dopasowaliśmy wybrane atrybuty oferty do preferencji Klientów. W rezultacie rodziny z dziećmi, młodzi single, osoby ceniące sobie aktywny wypoczynek czy inne, wyselekcjonowane segmenty Klientów, otrzymały dedykowane komunikaty. Dzięki odpowiedniej analizie struktury Klientów mogliśmy nagrodzić ich lojalność z ubiegłych lat.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Przejęcie globalnego rozwiązania i udoskonalenie go na rynku polskim – program lojalnościowy Decathlon

Do kwietnia 2019 roku zespół francuski zarządzał globalnie programem lojalnościowym Karta Decathlon. Loyalty Point stanęło przed wyzwaniem przejęcia obsługi programu na terenie Polski.

Po wcześniejszym audycie danych i implementacji systemów developerskich, mogliśmy przejść do działania. Dlatego od 1.04.2019 r. zajęliśmy się obsługą systemu CRM programu lojalnościowego Karta Decathlon.

Rozwiązanie:

Z początkiem prac przeprowadzono audyt programu lojalnościowego zarządzanego przez zespół francuski oraz segmentację Klientów Decathlon korzystających z Karty. Na podstawie przeprowadzonych analiz Loyalty Point zaproponowało usprawnienie części procesów dotyczących naliczania punktów i generacji / wysyłki vouchera do Klienta. Ostatecznie podstawowa mechanika programu nie uległa zmianie – głównym celem było podtrzymanie programu w oparciu o prowadzone wcześniej działania CRM.


Wdrożenie po naszej stronie obejmowało:

 • zintegrowanie systemów z francuskim FTP

 • implementację procesów wymiany danych

 • budowę procesów naliczania punktów i generacji voucherów

Rezultaty:

Obecnie zespół pracuje nad zaawansowaną analityką danych biznesowych, pogłębiona segmentacją Klientów i budową automatycznych ścieżek komunikacji, a także wdrożeniem spersonalizowanej komunikacji targetowanej.

W rezultacie działań opracowana została nowa strategia programu lojalnościowego opierająca się na mechanice podstawowej, rozbudowana o dodatkowe opcje, stawiająca konsumenta w centrum uwagi. Dzięki temu to on decyduje, na co przeznacza zebrane na karcie punkty. Klient może wymieniać je na dowolne usługi dostępne w ekosystemie Decathlon lub skorzystać z dobrze znanego już vouchera wartościowego.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Jak zwiększyć sprzedaż produktów za pomocą kampanii angażującej oraz zbudować pozytywny wizerunek subbrandu marki – S.C. Johnson, Kiwi

Dla marki S.C. Johnson stworzyliśmy kampanię angażującą Konsumentów w celu zbudowania pozytywnego wizerunku subbrandu marki Kiwi. Wsparcie sprzedaży polegało na opracowaniu strategii konceptu oraz komunikacji. Dodatkowo odpowiadaliśmy za przygotowanie kreacji strony WWW oraz efektywne zaprojektowanie materiałów generujących sprzedaż. Działania miały zapewnić wzrost sprzedaży produktów  okresie jesienno-zimowym.

Rozwiązanie:

 • W ramach projektu zainicjowaliśmy współprace z influencerami – przygotowaliśmy dla nich wysyłkę paczek kreatywnych. W akcję zaangażowaliśmy influencerów – Karolinę Gilon oraz Karola i Olę Lewandowskich z kanału YouTube „Busem przez świat”.

 • By zapewnić zaangażowanie wśród adresatów kampanii, zorganizowaliśmy konkurs zwiększający aktywność konsumencką. Zwróciliśmy uwagę na różne pasje i aktywności Adresatów – sneakersy sprawdzą się dobrze w każdej sytuacji, dlatego trzeba zadbać o ich wygląd. Podejmując #WyzwanieKiwi
  do wygrania było 10 000 zł na podróż marzeń, 10 x voucher
  na personalizowane buty oraz 5 x zestaw Kiwi Sneaker Care.

Rezultaty:

Dzięki odpowiednio zaplanowanym, angażującym akcjom promocyjnym udało się osiągnąć wzrost sprzedaży produktów o 80% względem analogicznego okresu. Dodatkowo materiały promocyjne zostały wyświetlone blisko 5,6 mln razy.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Jak zbudować atrakcyjny program lojalnościowy dla marki z branży o niskiej częstotliwości zakupów wśród Klientów – Vision Express

Wyzwanie, jakie stało przed nami tworząc program lojalnościowy dla marki Vision Express, lidera branży optycznej, to przede wszystkim ogólnie niska częstotliwość zakupów wśród Klientów. Celem projektu było stworzenie programu kompleksowej opieki nad wzrokiem dla Klubowicza i jego rodziny. Dzięki temu możliwe będzie maksymalizowanie ilości interakcji z marką.

Rozwiązanie:

 • Biorąc pod uwagę specyfikę branży w jakiej działa Vision Express, istotne było zaoferowanie programu rozbudowanego, z którego cała rodzina może czerpać benefity. Było to koniecznie, aby uzyskać jak najczęstszy kontakt Klienta z marką. Stałym Klientom zaproponowaliśmy program łączący kompleksowe potrzeby Klienta salonu optycznego w jednym miejscu.

 • Zdecydowaliśmy się na stworzenie programu, w którym wykorzystywane będą dotychczas stosowane przez Vision Express narzędzia, zebrane pod wspólnym szyldem komunikacyjnym.

Rezultaty:

Dzięki wiarygodnej analizie, zastosowana mechanika programu przyczynia się do zwiększenia ilości wizyt Klientów w salonach. W kwietniu 2020 roku, w czasie, kiedy narzędzia online zyskały szczególne znaczenie, Vision Express pokazał światu swoją nową platformę e-commerce. Platforma z pełni zintegrowanym programem lojalnościowym Vision Care okazała się ogromnym sukcesem. Program Vision Care by Vision Express otrzymał wyróżnienie w konkursie Golden Arrow 2021 w kategorii Program Lojalnościowy BtoC.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Selektywna promocja – jak osiągnąć 50% wzrost sprzedaży?

Sprzedaż promowanych artykułów z wykorzystaniem zasięgu reklamy telewizyjnej generuje duże zainteresowanie, szczególnie w czasie ostatnich dni oferty. Niestety, tym samym powoduje, że część potencjalnych klientów rezygnuje z zakupu ze względu na spiętrzony ruchu w sklepach. W ramach współpracy z jednym z czołowych retailerów w kraju, podjęliśmy wyzwanie wykorzystania wiedzy o klientach do identyfikacji osób zainteresowanych określonym asortymentem i zwiększenia konwersji poprzez zaoferowanie indywidualnej oferty.

Rozwiązanie:

 • Wdrożyliśmy autorskie narzędzie – silnik targetowania, dzięki któremu zbieramy informacje o odwiedzanych stronach przez uczestnika programu lojalnościowego.

 • Rozpoznając, czym w danej chwili interesuje się uczestnik programu lojalnościowego, możemy zaoferować zidentyfikowanemu klientowi spersonalizowaną ofertę w czasie rzeczywistym.

Rezultaty:

Zaproponowana strategia działania umożliwiła większą identyfikację klientów i rozpoznanie ich ścieżki zakupowej. Dzięki temu możemy dotrzeć z ofertą promowaną do osób potencjalnie najbardziej zainteresowanych i i domknąć proces zakupowy.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik

Jak z pomocą machine learningu 4 krotnie zwiększyć szansę zakupu oferowanego produktu?

Czym i kiedy komunikować uczestnika programu lojalnościowego, aby mimo zmniejszonej ilości ofert promocyjnych uzyskać wyższy poziom skuteczności komunikacji? To pytanie postawiła przed sobą jedna
z największych firm retailowych w Polsce. Celem realizowanego projektu, było lepsze dopasowanie komunikacji i oferty do potrzeb oraz oczekiwań uczestników programu lojalnościowego. Było to możliwe na podstawie wykorzystania potencjału bazy danych tego programu.

Rozwiązanie:

 • Opracowalismy system scoringowy, oparty na modelowaniu Look-a-like, który w zautomatyzowany sposób przewiduje prawdopodobieństwo zainteresowania danego Klienta promowanym asortymentem.

 • Przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji mogliśmy dynamicznie tworzyć grupy docelowe dla poszczególnych kampanii opartych o dane i uczenie maszynowe. Komunikacja prowadzona jest w kanałach SMS, e-mail oraz digital.

Rezulataty:

Bez wątpienia automatyzacja procesu budowy i walidacji modeli przyczynia się do znacznych oszczędności nakładu i czasu pracy.
Dzięki modelowaniu Look-a-like, wskazania systemu dla grupy uczestników programu lojalnościowego możemy wykorzystać do zwiększenia zasięgu działań komunikacyjnych również w mediach zewnętrznych. W rezultacie modele tworzone przy systemie scoringowym w znacznym stopniu poprawiają skuteczność generowanej komunikacji,
a rozwiązanie przez nas zaproponowane przyczynia się do zwiększania ogólnego obrotu sklepu.

Kryteria sukcesu programu lojalnościowego

Jaki jest klucz do sukcesu programu lojalnościowego? Co sprawia, że jedne odnoszą sukces, podczas gdy inne – z pozoru bardzo do nich podobne – nie cieszą się powodzeniem? Poznaj najlepsze praktyki ekspertów!
Pobierz poradnik
LOYALTY POINT realizuje projekt przy wsparciu Funduszy Europejskich. Dowiedz się więcej