Fundusze Europejskie

Beneficjent
LOYALTY POINT Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.:
„ARIADNE – komponent platformy zarządzania lojalnością nowej generacji”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych (Etap 1 i 2) i prac rozwojowych (Etap 3) koniecznych opracowania prototypu modułu/enginu ARIADNE, który będzie osadzony w systemie Loyalty Drive Enterprise (LDE). Moduł Ariadne wykorzystywać będzie mechanizmy sztucznej inteligencji. Cechy Ariadne będą unikatowe w skali globalnej. Istniejące systemy do obsługi programów lojalnościowych nie posiadają funkcji/cech relewantnych do Ariadne.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie prototypu modułu/enginu ARIADNE – komponentu systemu informatycznego do zarządzania lojalnością, który umożliwi realizację celu biznesowego użytkownika w zakresie hypertargetowania akcji lojalnościowej lub oferty produktowej.

Wartość projektu: 2 533 850.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 671 518.75 PLN

Projekt realizowany w okresie: 2022.03.01-2023.11.30
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:
Przemysław Orłowski, e-mail address: przemyslaw.orlowski@loyaltypoint.pl

LOYALTY POINT realizuje projekt przy wsparciu Funduszy Europejskich. Dowiedz się więcej