Wybrane
branże

Wyzwania:

 • Zwiększenie liczby odwiedzających
 • Trudności z identyfikacją klientów
 • Brak integracji transakcji offline i online
 • Brak omnichannelowego obrazu ścieżki klienta
 • Nieefektywne zarządzanie cenami i asortymentem
 • Problemy z wykorzystaniem zebranych danych o kliencie
 • Słaba realizacja kampanii w czasie rzeczywistym

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Połączenie kanałów online i offline
 • Zarządzanie ofertami pozwalające na tworzenie kampanii i nagradzanie klientów na podstawie rekomendacji AI
 • Wykorzystanie danych w budowaniu najlepszego doświadczenia klienta w preferowanych kanałach komunikacji
 • Rekomendacje cross-sell i up-sell

Wyzwania:

 • Klienci przenoszą swoje usługi do innych operatorów
 • Brak regularnej interakcji z klientem
 • Silna potrzeba personalizacji
 • Integracja danych z przestarzałymi i rozproszonymi narzędziami
 • Słaba realizacja kampanii w czasie rzeczywistym
 • Inwestycja w wielokanałowe platformy komunikacyjne, łączące AI z obsługą tradycyjną

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Dostosowanie czasu wysyłki do cyklu życia klienta i przynależności do danego segmentu
 • Ranking umożliwiający identyfikacje najbardziej zaangażowanych klientów
 • Rekomendacje wielokanałowe
 • Automatyczne planowanie angażujących ofert lojalnościowych w oparciu o preferencje klienta

Wyzwania:

 • Rozproszone narzędzia, wspierające pojedyncze aktywacje
 • Nieefektywne taktyki pozyskiwania klientów online
 • Problemy z aktywacją insightów opartych na danych klientów
 • Wysoka konkurencyjność rynku części zamiennych
 • Słabe mapowanie i zrozumienie customer journey klienta
 • Identyfikacja właściciela i użytkownika pojazdu
 • Zarządzanie i selektywna wymiana danych między dealerami
 • Lojalizacja i utrzymywanie stałego kontaktu

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Połączenie kanałów online i offline
 • Automatyczna detekcja istotnych zmian i trendów
 • Prowadzanie angażujących kampanii w czasie rzeczywistym
 • Spersonalizowane promocje i oferty
 • Lojalizacja i utrzymanie klienta

Wyzwania:

 • Wykorzystanie potencjału powracających klientów
 • Rozproszone narzędzia, wspierające pojedyncze aktywacje
 • Problemy z aktywacją insightów opartych na danych klientów
 • Anachroniczne programy i sposoby angażowania klientów
 • Duża konkurencyjność i niskie marże
 • Rosnąca aktywność globalnych graczy
 • Brak informacji o klientach

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Cyfrowe rozwiązania lojalnościowe na smartfony
 • Personalizowane komunikacji email, sms, push
 • Wykorzystanie gamifikacji w angażowaniu klientów
 • Automatyczna detekcja istotnych zmian i trendów

Wyzwania:

 • Brak motywatorów zwiększających wartość koszyka
 • Duża różnorodność rynku i obawa przed utratą klienta
 • Brak korzystnych wyróżników marki
 • Wzrost ekologicznej świadomości konsumentów
 • Transfer transakcji z offline do online
 • Brak działań ulepszających doświadczenia klientów

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Połączenie kanałów online i offline
 • Identyfikacja preferencji klientów w sklepach stacjonarnych
 • Prowadzanie angażujących kampanii w czasie rzeczywistym
 • Wizualne rekomendacje podobnych produktów

Wyzwania:

 • Rosnące wymagania wobec jakości obsługi
 • Nieefektywne taktyki pozyskiwania klientów online
 • Anachroniczne programy i sposoby angażowania klientów
 • Wzrost popularności dostawy bezpośredniej
 • Niska lojalność klientów

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Cyfrowe rozwiązania lojalnościowe na smartfony
 • Zintegrowanie kampanii pomiędzy restauracjami
 • Budowanie zaangażowanej społeczności dzięki targetowanym ofertom
 • Badanie poziomu i rodzaju zaangażowania poszczególnych klientów

Wyzwania:

 • Brak odpowiedniego zarządzania rabatami
 • Transfer transakcji z offline do online
 • Wzrost ekologicznej świadomości konsumentów
 • Identyfikacja transakcji, a nie klienta
 • Rozproszone narzędzia, wspierające pojedyncze aktywacje

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Połączenie kanałów online i offline
 • Rekomendacje cross-sell i up-sell
 • Spersonalizowane promocje
 • Zarządzanie ofertami pozwalające na tworzenie kampanii i nagradzanie klientów na podstawie rekomendacji AI

Wyzwania:

 • Trudne rozpoznanie okazjonalnych i stałych klientów
 • Identyfikowanie transakcji, a nie klienta
 • Rozproszone narzędzia, wspierające pojedyncze aktywacje
 • Niska lojalność klientów i częstotliwość transakcji
 • Trudność w budowaniu cross-trafficu
 • Rosnące wymagania względem jakości obsługi
 • Brak ujednoliconych doświadczeń

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Ułatwiona procedura utrzymania klienta
 • Segmentacja danych z uwzględnieniem stałych i okazjonalnych klientów
 • Wykorzystanie gamifikacji w angażowaniu klientów
 • Zintegrowanie kampanii między punktami
 • Aktywizacja klientów poza cyklem zakupowym/usługowym
 • Automatyczna detekcja istotnych zmian i trendów

Wyzwania:

 • Transformacja cyfrowa
 • Wysoce konkurencyjne środowisko
 • Integracja danych z przestarzałymi i rozproszonymi narzędziami
 • Brak omnichannelowego widoku ścieżki klienta
 • Problemy z wykorzystaniem zebranych danych o kliencie
 • Wzmożenie czujności i zapobiegania wyłudzeniom

Możliwości:

 • Rejestrowanie i analiza każdej transakcji
 • Dostosowanie czasu wysyłki do cyklu życia klienta i przynależności do danego segmentu
 • Automatyzacja obsługi klienta w oparciu o zsynchronizowane dane z wielu źródeł
 • Rekomendacje wielokanałowe
 • Detekcja zmian i trendów, a także nadużyć ze strony klientów

Program lojalnościowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Program lojalnościowy to jedna z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych metod wsparcia sprzedaży. Jest to długotrwałe i zaplanowane działanie marketingowe, mające na celu zbudowanie i wzmocnienie relacji z klientami poprzez nagradzanie ich za zakupy. Dowiedz się, jak efektywnie rozwijać lojalność klientów
Przejdź do artykułu
LOYALTY POINT realizuje projekt przy wsparciu Funduszy Europejskich. Dowiedz się więcej